Tuintip Oktober

Nu het stilaan kouder wordt Is het niet meer nodig om het gazon nog veel te maaien. U kunt er beter wel voor zorgen dat het gras niet te lang is als we de winter in gaan. Mosvorming ontstaat veel sneller bij lang gras.